Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{tavac-2009-98,
    author={Tavač, Marek; Kardoš, Martin; Murín, Michal},
    title={Objektovo relačné mapovanie a MDA},
    journal={ Datakon 2009 : sborník databázové konference }, 
	ISBN = {9788024515687},    
    year = {2009},
    pages = {161-170}
}