Údaje nemusia byť kompletné.

Dáta sú získavané z portálu kniznica.uniza.sk, kde su vkladané ručne. Citácia preto nemusí byť správna a potrebuje ručnú korekciu!

@article{-2011-99,
    author={, ; Janech, Ján; Lieskovský, Anton},
    title={Distribution of information through vanet in urban environment},
    journal={ Distance learning, simulation and communication 2011 = DLSC 2011 : Brno, Czech Republic, May 10-11, 2011 }, 
	ISBN = {9788072316953},    
    year = {2011},
    pages = {16-21}
}