Rozvoj GIS pre Slovenskú poštu, a.s.

Číslo projektu: 
11706/2007

V rámci projekt bolo pre Slovenskú poštu na mieru vytvorené softvérové dielo - Geografický informačný systém, ktorého súčasťou sú moduly riešiace rôzne optimalizačné, vyhľadávacie a prezentačné úlohy pre takmer všetky oblasti poštových služieb - prevádzka, marketing, správa majetku, preukazovanie úrovne dostupnosti. V roku 2011 bola úspešne ukončená časť riešená, venovaná udržiavaniu a zábezpeke systému.