Služby aplikačnej podpory a prevádzky IKVC

Číslo projektu: 
10/2007/FRI/R

V rámci spolupráce na vývoji aktuálnej verzie systému komplexného vybavenia cestujúcich (IKVC) je na pracovisku riešený ďalší priebežný vývoj nášho systému VIS pre vyhľadávanie optimálneho vlakového spojenia v európskej sieti osobnej železničnej dopravy. Jeho jadrom je vyhľadávací algoritmus pre určenie množiny (sub)optimálnych spojení medzi danými miestami železničnej siete, riadený množstvom upresňujúcich parametrov. Systém ďalej obsahuje dátový model a jeho implementáciu, modul importu potrebných celoeurópskych dát a modul exportu (rozhrania) pre odosielanie vyhľadaných spojení. V reálnej prevádzke sa systém využíva pri vyhľadávaní spojení v rámci prostredia pre výdaj cestovných lístkov, na portáli ZSSK.sk a na zariadeniach PDA vlakových čiat. K dispozícii je aj stand-alone verzia s GUI pre jednotlivých zákazníkov a pripravuje sa verzia pre mobilné telefóny.