Systémový vývoj a prevádzková podpora systému GTN

Číslo projektu: 
2009120045-91-CLaO-2-10484

Informačný systém GTN vyvíjaný na našom pracovisku predstavuje graficko-technologickú nadstavbu moderných typov zabezpečovacieho zariadenia. Jeho jadrom je kompaktný dátový, technologický, sieťový a softvérový model železničnej prevádzky a je riadenia. Umožňuje prijímať informácie o pohybe vlakov zo zabezpečovacieho zariadenia (elektronické stavadlá, diaľkové zabezpečovacie systémy, rádiokomunikácia), ako aj viacerých ďalších IS železníc (ISOŘ, PIS, EDD, WSG, ASDEK). Systém následne prehľadne ukladá, zobrazuje a dokumentuje priebeh dopravy, pohyb vlakov a technologické úkony na nich, ako aj predpokladanú prognózu dopravnej situácie. Ďalej vysiela získané informácie o pohybe vlakov smerom k externým IS železníc. Systém sleduje a varuje obsluhu aj v prípade podozrenia z rizikových resp. nekorektných dopravných situácií.

Aktuálne je systém dopĺňaný o modul automatického stavania jazdných ciest (ASJC), ktorý na základe simulácie a prognózy dopravnej situácie poveluje zabezpečovacie zariadenie a jeho prostredníctvom tak priamo riadi dopravu. 

V rámci vývoja systému sú testované a aplikované najnovšie poznatky z oblasti budovania rozsiahlych distribuovaných aj centrálnych, na architektúre klient-server založených aplikácií. Podobne sa skúmajú a využívajú najnovšie technológie vzájomnej komunikácie rozsiahlych informačných systémov.

Systém GTN je v súčasnosti používaný a nasadený v spolupráci s firmou AŽD vo viacerých verziách na tratiach slovenských a českých železníc. Celkovo pokrýva už viac ako 3000 km tratí, včítane medzinárodných koridorov (Břeclav – Přerov – Ostrava) alebo veľkých uzlových alebo zriaďovacích staníc (napr. Praha, Kolín, Č.Budějovice, Ústí n.L, Žilina-Teplička). Rozsah nasadenia sa rozrastá a  aj o využitie v zahraničí (Bielorusko, v príprave Litva, Čierna Hora).