Vývoj a údržba systému ZONA pre tvorbu grafikonu vlakovej dopravy slovenských železníc

Číslo projektu: 
2009120045-91-CLaO-2-10484

Systém ZONA a jeho samostatné moduly MET
a GRADAS predstavujú komplexný rozsiahly systém riešiaci kompletnú problematiku
prípravy, plánovania a tvorby grafikonu železničnej dopravy, ako aj tlače a
zverejnenia všetkých základných informačných pomôcok, včítane elektronického
zverejňovania grafikonu. Ide, aj historicky, o jediný systém tohto druhu
používaný v rámci ŽSR resp. slovenských železníc. Je základným nástrojom
plánovania dopravy a jeho výstupy sú podkladom pre prácu prevažnej väčšiny
ďalších IS železníc.
Systém je v rutinnom nasadení viac ako 15 rokov, v súčasnosti prebieha
jeho zásadný upgrade z hľadiska dátového riešenia a vzhľadu a ovládania
užívateľského prostredia.