Kontakt

Adresa

Katedra sotvérových technológií
Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina

Telefón a fax

Tel.: 041/ 513 41 01