doc. Ing. Emil Kršák, PhD.

Employee
Office:RA104
Phone:041/5134050,041/5134


Projektová výučba

 • IDS: Rozpoznávanie objektov z pohybujúceho sa vozidla [GARANT] Cieľom projektu bude vytvoriť aplikácie pre zber, analýzu a spracovanie dát z kamier a senzorov umiestnených v pohybujúcom sa vozidle. Projekt bude tiež zameraný na oboznámenie študentov s algoritmami pre spracovanie obrazu a počítačového videnia s cieľom vytvoriť aplikácie pre rozpoznávanie určitých objektov na dopravnej infraštruktúre.
  Výsledkom budú aplikácie, ktoré umožnia:

  1. Zber dát z kamier a senzorov vo vozidle, t.j. nahrávanie videa, audia, GPS, apod.
  2. Simuláciu pohybujúceho sa vozidla, t.j. synchronizované prehrávanie všetkých zozbieraných dát v čase.
  3. Spracovanie získaných dát – detekcia a rozpoznávanie objektov na scéne (vybraná téma podľa záujmu):
  - rozpoznávanie dopravných značiek,
  - rozpoznávanie textov na paneloch, tabuliach,
  - rozpoznávanie vozidiel a cyklistov,
  - rozpoznávanie chodcov,
  - rozpoznávanie cesty a vodorovných dopravných značení na ceste,
  - a iné.
 • MobilSign: Elektronické podpisovanie pomocou mobilného telefónu [GARANT] Popis projektu:

  Cieľom projektu je vytvoriť programové vybavenie, ktoré umožní využívať mobilný telefón ako kryptografické zariadenie pre elektronický podpis. Bude umožňovať:
  • Podpisovanie dát, dokumentov, mail-ov, aplikácií atď.
  • Šifrovanie dát, dokumentov, mail-ov, atď.
  • Bezpečnú autentifikáciu užívateľov do systémov WWW, IMAP, POP3, atď.
  Predpokladá sa vývoj aplikácií pre mobilné telefóny s operačným systémom Android a iPhone OS.

  Projekt je pokračovaním projektu, v ktorom podobná aplikácia vznikla pre mobilný telefón s OS Windows Mobile.

 • Systém na poskytovanie informácií s lokalizáciou a navigáciou v budove FRI [GARANT] Navrhnúť a vytvoriť systém na zobrazenie informácií a rozmiestnenia objektov vo vnútri budovy s možnosťou navigácie z jedného miesta alebo objektu k druhému.

  Cieľom projektu by bolo vytvoriť aplikácie, ktoré umožnia:
  • poskytovať informácie (názvy, popisy, fotografie, videá, atď.) o budove a objektoch, ktoré sa v nej nachádzajú (miestnosti, ľudia, veci apod.),
  • zobraziť vnútornú mapu budovy v 2D, prípadne 3D s možnosťou virtuálnej prehliadky,
  • zobraziť relevantné informácie o objektoch buď vyhľadávaním podľa určitých kritérií alebo automaticky pri kliknutí na objekt v mapke,
  • lokalizovať miesto v budove, kde sa človek nachádza (pomocou mobilného telefónu s kamerou, napr. zosnímaním QR alebo iného dvojrozmerného čiarového kódu, ktorý by sa vyskytoval v budove),
  • navigovať k určitým cieľom (objektom).

  Systém bude vytváraný pre budovu Fakulty riadenia a informatiky. Mal by preto poskytovať informácie o miestnostiach (učebne, kancelárie – názov, popis, rozvrh, fotografie) a učiteľoch (meno, fotografia, popis predmetov, publikácií, rozvrh atď.). K týmto objektom bude možné navigovať pomocou mobilnej aplikácie, ktorá zobrazí na zosnímanej fotografií alebo na 2D mapke umiestnenie a smer, ako sa k cieľu dostať, pričom sa tiež môžu zobraziť relevantné informácie k danému miestu (ak je to kancelária, kto v nej sedí, fotografia, meno apod.). K dispozícií je už vytvorený 3D model budovy fakulty.


Publications

Nezaradené

 • Elektronický popis   Kršák, Emil In: Systémová integrácia 2001 : zborník prednášok na medzinárodnú konferenciu. - [Žilina]: [Žilinská univerzita], [2001]. - ISBN 80-7100-880-X. - S. 59-63.
 • Systémové zabezpečenie projektov SENA-JŘ-VT a ZONA-CP-VT.   Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 195-199.
 • The transport line control simulation model   Simulačný model kontroly dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam; Kršák, Emil In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC '99 : proceedings of the international workshop. - [Žilina: University of Žilina], 1999. - ISBN 80-7100-635-1. - S. 83-88. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Tavač, Viliam ; Kršák, Emil ]
 • GTN-DOZ - graficko-technologická nadstavba dálkového ovládacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Žel 2000 : železnice na prelome tretieho tisícročia (3. časť). - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2000. - ISBN 80-7135-054-0. - S. 137-142. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Kršák, Emil ; Tavač, Viliam ]
 • Zostava cestovného poriadku v železničnej doprave s využitím výpočtovej techniky   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 2, č. 4 (1994), s. 14-15.
 • Sledovací systém prepravy nebezpečných tovarov   Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: NavAge 2006 [elektronický zdroj] : mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích Evropského společenství : 28.-29.3.2006, Kongresové centrum hotelu Olšanka Praha : sborník abstraktů přednášek konference. - Praha: Wirelesscom, 2006. - ISBN 80-239-6685-5. - 8 s. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. Poznámka: CD obsahuje príspevky z konferencie NavAge '06 Prague + elektronickú verziu zborníka abstraktov. Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov, S. 14

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

 • Technológie a služby inteligentnej dopravy   Dado, Milan; Zahradník, Jiří; Alexík, Mikuláš; Alexík, Samuel; Birnerová, Eva; Brída, Peter; Cenek, Petr; Ceniga, Pavel; Cisko, Štefan; Čorejová, Tatiana; Dolnák, Ivan; Dubovan, Jozef; Dudáček, Jiří; Dúha, Ján; Dvořák, Zdeněk; Faith, Peter; Havel, Karel; Hodáková, Miroslava; Hrčka, Michal; Hrkút, Patrik; Jankalová, Miriam; Jánošíková, Ľudmila; Janota, Aleš; Jaroš, Adam; Kráľ, Pavol; Krbilová, Izabela; Kršák, Emil; Mateička, Viliam; Matiaško, Karol; Milata, Ivo; Novák, Ladislav; Pirník, Rastislav; Rástočný, Karol; Rehák, Martin; Rostášová, Mária; Seidl, Miloslav; Soušek, Radovan; Spalek, Juraj; Surovec, Pavel; Šulgan, Peter; Švec, Jozef; Vestenický, Martin; Wieser, Vladimír; Zábovský, Michal

ACB Vysokoškolské učebnice vydané vdomácich vydavateľstvách

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém   Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Matiaško, Karol In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 12, č. 2 (2004), s. 20-25.
 • Algorithm for generating text descriptions of bit calendars   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Marek In: Communications : Scientific Letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 11, No. 3 (2009), pp. 54-62.
 • GTN - information system supporting the dispatcher and remote tracks control   Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Polach, Vlastimil In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 65-73.
 • Traffic sign recognition and localization for databases of traffic signs   Kršák, Emil; Toth, Štefan In: Acta Electrotechnica et Informatica. - ISSN 1335-8243. - Vol. 11, No. 4 (2011), s. 31-35.
 • Parkovací portál   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 349-359.
 • Inteligentné parkovisko - rezervačný systém   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 339-348.
 • Inteligentné parkovisko - SMS komunikačný protokol   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 331-337.
 • Informačný systém pre podnikovú dopravu   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 323-330.
 • Proposed passenger monitoring system in the vehicle for emergency services   Kršák, Emil; Toth, Štefan In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 301-304.
 • Systémy na podporu riadenia a monitorovania dopravy, s podporou informačných a znalostných databáz   Kršák, Emil; Matiaško, Karol In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 297-300.
 • Elektronický podpis pre inteligentné dopravné systémy   Kršák, Emil; Matiaško, Karol In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 291-296.
 • OBU.FRI - plugin-based application in .NET for the on-board-unit of a vehicle   Kršák, Emil; Kvet, Marek; Toth, Štefan In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 285-290.
 • Routing algorithms for mobile Ad hoc networks   Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 167-171.
 • Prototype of on board unit developed by Siemens   Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 163-165.
 • NEC LinkBird MX - development platform for VANET applications   Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 159-161.
 • AdHocSim.FRI - simulator of vanet applications   Kršák, Emil In: Journal of Information, Control and Management Systems. - ISSN 1336-1716. - Vol. 9, No. 3 Spec. iss. (2011), s. 153-157.

AED Vedecké práce vdomácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Infraštruktúra pre elektronický podpis v lekárskom prostredí   Kršák, Emil; Matiaško, Karol; Chochlík, Matúš; Zábovský, Michal In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - Martin: Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - ISBN 978-80-89544-09-7. - S. 13-16. [Spoluautori: Matiaško, Karol ; Chochlík, Matúš ; Zábovský, Michal ]
 • Špecifiká uloženia a spracovania dát pre centrum translačnej medicíny   Zábovský, Michal; Grondžák, Karol; Kršák, Emil; Matiaško, Karol In: Súčasné možnosti translačnej medicíny v oblasti personalizovanej terapie [elektronický zdroj]. - Martin: Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta, Ústav lekárskej biochémie, 2011. - ISBN 978-80-89544-09-7. - S. 9-12. [Spoluautori: Grondžák, Karol ; Kršák, Emil ; Matiaško, Karol ]

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

 • Praktické využitie elektronického podpisu na pôde univerzity   Kršák, Emil; Chochlík, Matúš; Janech, Ján; Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav; Valentíková, Eva In: Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry : medzinárodná konferencia : 28.-29.04.2010, Tále. - [Bratislava: EMtest-SK, 2010]. - [21] s. [Spoluautori: Chochlík, Matúš ; Janech, Ján ; Bača, Tomáš ; Hrkút, Patrik ; Gábor, Miroslav ; Valentíková, Eva ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Simulační model provozu na železniční trati   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: MOSIS '02. Modelling and simulation of systems : proceedings of 36th international conference. Vol. 2. - Ostrava: MARQ, 2002. - ISBN 80-85988-72-0. - S. 51-57. Poznámka: REC
 • Systém pre prenos dát medzi palubnou jednotkou vozidla a sledovacím centrom   Kršák, Emil In: Infotrans 2005 [elektronický zdroj] : informační technologie v dopravě a logistice : IV. Ročník mezinárodní konference, Pardubice, 21.-22.9.2005. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-792-X. - S. 149-154. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika.
 • Architektúra distribuovaného systému operatívneho riadenia dispečerského dopravného systému   Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Objekty 2006 : Sborník příspěvků XI. ročníku konference : Praha, listopad 2006. - V Praze: Česká zemědělská univerzita, 2006. - ISBN 80-213-1568-7. - S. 283-292.
 • Electronic traffic documentation and traffic control on track   Elektronická dopravná komunikácia a riadenie dopravy na koridorových tratiach Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ASIS 2008 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXXst International Autumn Colloquium : September 16-18, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. - Ostrava: Jan Štefan MARQ, 2008. - ISBN 978-80-86840-42-0. - S. 79-83.
 • Príspevok ku generovaniu textových popisov bitových kalendárov   Contribution to generating text description of calendar from its bit map description Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Sadloň, Ľubomír; Tavač, Marek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 6-15. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/bachraty.pdf [Spoluautori: Kršák, Emil ; Sadloň, Ľubomír ; Tavač, Marek ]
 • Bitové kalendáře v konstrukci jízdních řádů   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Šotek, Karel In: ASIS 2009 = Advanced Simulation of Systems : proceedings of 31st International Autumn Colloquium : October 20-22,2009, Olomouc, Czech Republic. - Ostrava: Jan Štefan MARQ, 2009. - ISBN 978-80-86840-47-5. - S. 110-116.
 • ERES - Editor reliéfu železničnej trate pre technologické riadenie dopravy   Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 133-138.
 • Digital signature implementation in educational institutions   Implementácia elektronického podpisu vo vzdelávacích inštitúciách Kršák, Emil; Martincová, Penka In: International Conference on Information Technologies (InfoTech-20009) [elektronický zdroj] : 17th-20th September 2009, Varna , Bulgaria. - Sofia: State Agency for Information Technology and Communication : Technical University of Sofia, 2009. - ISBN 978-954-439-771-6. - P. 60-67. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.
 • Comparation of strategies for data replication in VANET environment   Porovnanie stratégií replikácie dát vo VANET sieti Janech, Ján; Lieskovský, Anton; Kršák, Emil In: WAINA 2012 [elektronický zdroj] : 26th IEEE international conference on Advanced information networking and applications workshops : 26-29 March 2012, Fukuoka Institute of Technology, Fukuoka, Japan. - [S.l.]: IEEE, 2012. - ISBN 978-0-7695-4652-0. - S. 575-580. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Komunikačný systém pre IDS   Kršák, Emil In: Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" : ll. medzinárodné sympózium. 27.-28.05.2004, Žilina, Slovensko : zborník posterov (2. diel). - Žilina: Žilinská univerzita v EDIS, 2004. - ISBN 80-8070-255-1. - S. 154-160.
 • Informačno-komunikačný systém pre inteligentný dopravný systém   Matiaško, Karol; Zábovský, Michal; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: Manažment v železničnej doprave 2005 [elektronický zdroj] : zborník príspevkov z konferencie, 13. september 2005 Žilina. - Žilina: Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-456-2. - S. 46-61. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Zábovský, Michal ; Kršák, Emil ; Hrkút, Patrik ]
 • Inteligentný dopravný systém ako Integrovaný systém   Matiaško, Karol; Kršák, Emil; Hrkút, Patrik; Zábovský, Michal
 • Information system for railway control on international corridor tracks   Informačný systém na riadenie železnice na medzinárodných koridoroch Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: EURNEX - Žel 2006 = Towards the competitive rail systems in Europe : Workshop "Towards European Co-operation in the sustainable surface transport reserch" : some results of University of Žilina : 29. May 2006, Žilina. - Žilina: University of Žilina, 2006. - ISBN 80-8070-547-X. - Pp. 68-73.
 • GTN - informačný systém pre podporu riadenia medzinárodných koridorových tratí   GTN - information system for railway control on international corridor tracks Kršák, Emil; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: 3. Fórum koľajovej dopravy = 3rd Forum of rail transport : zborník prednášok : [medzinárodná konferencia, 13.-14. marec 2007, Bratislava]. - [Bratislava]: FO ART, 2007. - S. 121-128.
 • Operativní jízdní řád v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: EURNEX - Žel 2007 : "Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe" = "Towards more competitive European rail system" : 15. medzinárodné sympózium : 30.-31. máj 2007, Žilina : zborník prednášok. (2. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - ISBN 978-80-8070-679-1. - S. 142-154. Poznámka: zborník vyšiel aj na CD ROM; ISBN 978-80-8070-684-5
 • Asynchrónny prenos informácie zo servera na klienta prostredníctvom webových služieb   Kršák, Emil; Tavač, Viliam; Tavač, Marek In: Objekty 2008 : 13. ročník konferencie, Žilina, 20.-21. novembra, 2008 : zborník príspevkov. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-927-3. - S. 148-155.
 • Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení - současnost a další vývoj   Šotek, Karel; Kršák, Emil; Bachratý, Hynek In: EURO - Žel 2009 : 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho železničného systému" : 3.-4. jún 2009, Žilina, Slovenská republika, EÚ : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0023-5. - S. 37-43. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM (ISBN 978-80-554-0035-8)
 • C# wrapper or C++/CLI?   Kršák, Emil In: Objekty 2011 : proceedings of the 16th international conference on object-oriented technologies : Žilina, 24.-25. november, 2011. - Žilina: University of Žilina, Faculty of Management Science and Informatics, 2011. - ISBN 978-80-554-0452-3. - S. 158-164.
 • Aplikácia inteligentných dopravných systémov ako projekt cezhraničnej spolupráce   Hrkút, Patrik; Kršák, Emil; Matiaško, Karol In: Ekonomicko-sociálne aspekty cezhraničnej spolupráce hospodárskych subjektov v regióne Žilinského kraja a Sliezskeho vojvodstva 2 : medzinárodná vedecká konferencia, 29-03.2012-30.03.2012, [Žilina]. - [Žilina]: MIDA PRINT, 2012. - ISBN 978-80-971018-1-7. - S. 46-53.

AFH Abstrakty príspevkov zdomácich konferencií

 • Hybridná čipová karta na báze čipu Desfire EV1 na Žilinskej univerzite   Hybrid chip card based on chip Desfire EV1 at Žilina University Kršák, Emil; Milučký, Daniel; Orenič, Róbert In: UNINFOS 2010 (Univerzitné informačné systémy) : zborník abstraktov z konferencie s medzinárodnou účasťou : Trnava, 3.-4. november 2010. - Trnava: Trnavská univerzita, 2010. - ISBN 978-80-8082-412-9. - S. 23-24. Poznámka: Článok je dostupný na internete na adrese:

AFL Postery v zborníkoch z domácich konferencií

 • Softvérová architektúra palubnej jednotky vozidla a sledovacieho centra   Kršák, Emil; Hrkút, Patrik In: ITS Bratislava '07 [elektronický zdroj] : medzinárodná odborná konferencia a sprievodná výstava o dopravnej telematike : 11.-12.9.2007 Bratislava, zborník príspevkov. - [Praha]: WIRELESSCOM, 2007. - ISBN 978-80-254-0207-8. - [7 s.]. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika; Adobe Reader 7.0.

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

BDE Odborné práce vnekarentovaných zahraničných časopisoch

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Operatívne riadenie a navigácia zásahových vozidiel hasičského zboru pomocou informačného systému s distribuovanou architektúrou   Hrkút, Patrik; Kršák, Emil In: GIS Ostrava 2008 [elektronický zdroj] : sborník sympozia : 27.-30.1.2008, Nová aula VŠB-TU Ostrava, Česká Republika, EU. - [Ostrava]: TANGER, 2008. - ISBN 978-80-254-1340-1. - [14] s. - Popis urobený 10.7.2008. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie, CD-ROM mechanika. Poznámka: Vyšiel aj tlačený zborník abstraktov; S. 52-53
 • Electronic traffic documentation and traffic control on track   Elektronická dopravná dokumentácia a riadenie dopravy na železničných tratiach Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ITS Prague '09 [elektronický zdroj] : mezinárodní kongres o dopravní telematice : 30.3.-1.4.2009, Malostranský palác, Kongresové centrum Praha : sborník přednášek. - [Praha]: SDT a TECHNOLOGIES & PROSPERITY, 2009. - ISBN 978-80-87205-05-1. - [5] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika; Adobe Reader 7.0, Adobe Reader 9.0, MS Internet Explorer 6.0 a vyššia.

BED Odborné práce vrecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Nové prvky v počítačovej tvorbe cestovných poriadkov v železničnej doprave   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Žel 2003 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici". - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2003. - ISBN 80-7135-062-1. - S. 134-141. Poznámka: REC

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Platformová transformácia grafických softvérových systémov   Kršák, Emil; Ružbarský, Ján In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 175-180.

DAI Kvalifikačné práce (dizertačné, habilitačné, atestačné...)

 • Racionalizácia riadiacich procesov na dopravnej sieti   Kršák, Emil
 • Distribuované informačné systémy operatívneho riadenia   Kršák, Emil