prof. Ing. Karel Šotek, CSc.

Employee
Office:A116
Phone:041/5134126


Publications

Nezaradené

 • Pevný grafikon vlakové tvorby a uplatnění výpočetní techniky při jeho tvorbě   Šotek, Karel In: Doprava a region. - 1994. - S. 154-158.
 • Simulace a její využití při řízení dopravních procesů   Šotek, Karel In: MOSIS '94. - Ostrava: DT, 1994. - S. 153-155.
 • Simulačné modely na dopravných sieťach - výsledky a možnosti   Šotek, Karel In: FEI ´25 Conference on Electronic Computers and Informatics. - 1994. - S. 233-236.
 • Simulační model řízení dopravní linky   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: XVI. podzimní moravskoslezské mezinárodní kolokvium. Vybrané problémy simulačních modelů. - Ostrava: VŠB, 1994. - S. 109-111.
 • Simulační modely na dopravní síti - praktické aplikace.   Šotek, Karel In: 1. vědecká konference o dopravě s mezinárodní účastí. Díl 2. - Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice, 1995. - S. 195-198.
 • Simulační model řízení dopravní linky.   Šotek, Karel In: Computer science. - Ostrava: 1995. - S. 245-249.
 • Informační a řídící systémy v dopravě.   Šotek, Karel Poznámka: REC
 • SENA - CP - VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ v r. 1995./   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: 1995. - S. 76-84.
 • ZONA - CP - VT /Zostava nákresného cestovného poriadku s pomocou výpočtovej techniky./   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '95. Simulácia procesov v doprave ako prostriedok pre plánovanie a riadenie. - Žilina: 1995. - S. 210-215.
 • Informační a řídící systémy v dopravě. Učební text pro Univerzitu třetího věku.   Šotek, Karel
 • Využití simulačních experimentů při racionalizaci technologických procesů v dopravě.   Šotek, Karel In: ASS 1996. Advenced Simulation of Systems. 18th International Workshop. Proceedings. - Ostrava: MARQ, 1996. - ISBN 80-85988-10-0. - S. 203-206.
 • Uplatnění simulačních experimentů v řídicích procesech železniční dopravy.   Šotek, Karel In: Doprava - předmět vědeckého zkoumání. Kolokvium. Sborník příspěvků. - Praha: ČVUT Dopravní fakulta, 1996. - S. 134-140.
 • Interaktívne prostriedky pri tvorbe cestovného poriadku.   Ružbarský, Ján; Šotek, Karel In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 200-206.
 • Systémové zabezpečenie projektov SENA-JŘ-VT a ZONA-CP-VT.   Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 195-199.
 • ZONA-CP-VT, systém tvorby grafikonu vlakovej dopravy na Železniciach Slovenskej republiky.   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S.191-194.
 • SENA-JŘ-VT /Sestava nákresného jízdního řádu výpočetní technikou/ na ČD.   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '96. Riadiace a simulačné procesy v koľajovej doprave. Zborník prednášok. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1996. - S. 184-190.
 • Počítačová podpora tvorby časových rozvrhů v dopravě - možnosti pro řešení problémů regionální dopravy.   Šotek, Karel In: Public Administration '96. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. 2. díl. - Pardubice: ES Univerzity Pardubice, 1996. - ISBN 80-7194-058-5. - S. 225-229.
 • Tvorba cestovného poriadku pomocou výpočtovej techniky - 2. etapa   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 91-96. Poznámka: REC
 • Uplatnění simulačních modelů při tvorbě časových rozvrhů v dopravě   Šotek, Karel In: ASIS 1997 - Advanced Simulation of Systems : 19th International Workshop. - Ostrava: MARQ, 1997. - ISBN 80-85988-20-8. - S. 225-227. Poznámka: REC
 • Technologické procesy v doprave a spojoch - (časť Doprava)   Šotek, Karel; Hrnčiar, Miroslav Poznámka: REC
 • Dopravná a informačná sústava   Šotek, Karel; Konvit, Milan; Klimo, Martin Poznámka: REC
 • Uplatnění simulačního modelu řízení traťového úseku   Šotek, Karel In: MOSIS '98. Modelling and Simulation of Systems : 32nd Spring International Conference. Vol. 3. - Ostrava: MARQ, 1998. - ISBN 80-85988-25-9. - S. 103-106. Poznámka: REC
 • Uplatnění simulačních modelů informačních a řídících systémech v železniční dopravě   Šotek, Karel In: ASIS 1998 - Advanced simulation of systems : 20th international workshop. - Ostrava: MARQ, 1998. - S. 217-222. Poznámka: REC
 • Realizace informačních systémů základního řízení v železniční doprave   Šotek, Karel In: Konference k 5. výročí založení Fakulty dopravní ČVUT s mezinárodní účastí. - Praha: Fakulta dopravní ČVUT, 1998. - S. 170-173.
 • Současný stav realizace informačních systémů v Divizi obchodu a provozu ČD   Šotek, Karel In: Manažment v železničnej doprave '98 : odborný seminár s medzinárodnou účasťou. - Žilina: Žilinská univerzita, 1998. - ISBN 80-88829-31-3. - S. 65-74. Poznámka: REC
 • The transport line control simulation model   Simulačný model ovládania dopravnej linky Šotek, Karel; Tavač, Viliam In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 2nd section, Communication systems. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-517-7. - S. 109-111. Poznámka: REC
 • SENA-JŘ-VT v roku 1998   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1998. - ISBN 80-7135-052-4. - S. 53-58. Poznámka: REC
 • Projekty IS úrovně základního řízení dopravního provozu na ČD   Šotek, Karel In: Manažment v železničnej doprave '99 : odborný seminár s medzinárodnou účasťou. - Žilina: Žilinská univerzita, 1999. - ISBN 80-7100-639-4. - S. 108-114. Poznámka: REC
 • The transport line control simulation model   Simulačný model kontroly dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam; Kršák, Emil In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC '99 : proceedings of the international workshop. - [Žilina: University of Žilina], 1999. - ISBN 80-7100-635-1. - S. 83-88. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Tavač, Viliam ; Kršák, Emil ]
 • Informačné technológie pre tvorbu časových plánov v železničnej doprave a naša účasť pri ich rozvoji   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 228-234.
 • Informační systémy pro tvornu plánů základního řízení železniční dopravy   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: LOGVD 2000 - logistika vo vojenskej doprave : zborník z 3. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. - Žilina: Fakulta špeciálneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline, 2000. - ISBN 80-88829-60-7. - S. 134-148. Poznámka: REC
 • GTN-DOZ - graficko-technologická nadstavba dálkového ovládacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Tavač, Viliam In: Žel 2000 : železnice na prelome tretieho tisícročia (3. časť). - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2000. - ISBN 80-7135-054-0. - S. 137-142. Poznámka: REC [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Kršák, Emil ; Tavač, Viliam ]
 • Transport line control simulation model   Simulačný model riadenia dopravnej linky Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: Modelling and simulation in management, informatics and control MOSMIC 2001 : proceedings of the international workshop. - Žilina: Žilinská univerzita, 2001. - ISBN 80-7100-883-4. - S. 111-115. Poznámka: REC
 • Skutečná architektura informačního a řídícího systému DOP-ČD   Šotek, Karel In: Doprava. - ISSN 0012-5520. - Roč. 40, č. 2 (1998), s. 21-25.
 • SENA-JŘ-VT po první celosíťové sezóně   Šotek, Karel In: Nová železniční technika. - ISSN 1210-3942. - Roč. 6, č. 3 (1998), s. 81-84. Poznámka: REC
 • SENA-JŘ-VT (sestava nákresného jízdního rádu pomocí výpočetní techniky)   Šotek, Karel In: Zpravodaj Univerzity Pardubice. - č. 14 (1998), s. 8-10.
 • Model riadenia traťového úseku železničnej trate.   Bachratý, Hynek; Šotek, Karel In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 3, č. 2 (1995), s. 8-10. Poznámka: REC
 • Zostava cestovného poriadku v železničnej doprave s využitím výpočtovej techniky   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Horizonty dopravy. - ISSN 1210-0978. - Roč. 2, č. 4 (1994), s. 14-15.
 • Simulačný model zriaďovacej stanice   Šotek, Karel; Sadloň, Ľubomír

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • New real environment simulation models on railway network   Nové simulačné modely reálneho prostredia v železničnej sieti Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján; Tavač, Viliam In: Komunikácie - vedecké listy Žilinskej univerzity = Communications - scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Roč. 5, č. 4 (2003), s. 49-54. [Spoluautori: Bachratý, Hynek ; Ružbarský, Ján ; Tavač, Viliam ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Simulační model provozu na železniční trati   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: MOSIS '02. Modelling and simulation of systems : proceedings of 36th international conference. Vol. 2. - Ostrava: MARQ, 2002. - ISBN 80-85988-72-0. - S. 51-57. Poznámka: REC
 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Tavač, Viliam In: SYSTE 02 : proceedings of the 1st workshop "SYSTem Engineering". - Plzeň: EVIDA, 2002. - ISBN 80-86596-06-0. - S. 213-218. Poznámka: REC
 • Další vývoj simulačních modelů reálneho prostředí v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Dopravní systémy 2005 : I. konference s mezinárodní účastí, 29. listopadu 2005, Dopavní fakulta Jana Pernera, Pardubice. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. - ISBN 80-7194-805-5. - S. 331-338. Poznámka: zborník vyšiel aj na CD ROM
 • SENA po roce 2004   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek
 • Operatívní jízdní řád vlakové dopravy   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Proceedings of the fourth international scientific conference "Challenges in transport and communication" = Sborník příspěvků čtvrté mezinárodní vědecké konference "Nové výzvy pro dopravu a spoje" : Pardubice, September 14th-15th, 2006. - Pardubice: University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, 2006. - ISBN 80-7194-880-2. - S. 1013-1019.
 • Tvorba simulačních modelů jako součást řešení výzkumného záměru Teorie dopravních systémů   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: ASIS 2007 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXIXth International Autumn Colloquium : September 18-20, 2007, Hostýn, Czech Republic. - Ostrava: MARQ, 2007. - ISBN 978-80-86840-34-5. - S. 69-74.
 • Electronic traffic documentation and traffic control on track   Elektronická dopravná komunikácia a riadenie dopravy na koridorových tratiach Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ASIS 2008 = Advanced Simulation of Systems : Proceedings of the XXXst International Autumn Colloquium : September 16-18, 2008, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic. - Ostrava: Jan Štefan MARQ, 2008. - ISBN 978-80-86840-42-0. - S. 79-83.
 • Algoritmus vkládání tras dodatkových vlaků   Algorithm for insertion of additional trains Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Perner´s Contacts [elektronický zdroj] : elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě. - ISSN 1801-674X. - 2008. - Roč. 3, č. 5 mimoriad. číslo (2008), s. 276-283. - Popis urobený 20.3.2009. - Požaduje sa Acrobat Reader. - Spôsob prístupu: http://pernerscontacts.upce.cz/12_2008/sotek.pdf
 • Bitové kalendáře v konstrukci jízdních řádů   Bachratý, Hynek; Kršák, Emil; Šotek, Karel In: ASIS 2009 = Advanced Simulation of Systems : proceedings of 31st International Autumn Colloquium : October 20-22,2009, Olomouc, Czech Republic. - Ostrava: Jan Štefan MARQ, 2009. - ISBN 978-80-86840-47-5. - S. 110-116.
 • Koncepce směrující k inovaci tvorby jízdního řádu v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 117-125.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Simulační modely reálného prostředí na dopravní síti železnice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Ružbarský, Ján In: Žel 2002 : železnice na prelome tretieho tisícročia. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2002. - ISBN 80-7135-059-1. - S. 160-168. Poznámka: REC
 • Využitie simulačného modelu pre určovanie kvality dopravnej siete a stability dopravného plánu   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel 2004 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici" : 11. medzinárodné sympózium, Žilina, 27.- 28.05.2004 : zborník prednášok. (1. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita, 2004. - ISBN 80-8070-249-7. - S. 213-220.
 • Nové možnosti simulačných modelov reálneho prostredia v železničnej doprave   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Žel 2005 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici - harmonizácia a IDS" : 12. medzinárodné sympózium, Žilina, 24.- 25 máj 2005 : zborník prednášok. (1. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-399-X. - S. 119-127.
 • Simulační model výlukové činnosti na železniční síti   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: EURNEX - Žel 2006 : "Ku konkurencieschopným železničným systémom v Európe" = "Towards the competetive rail systems in Europe" : 14. medzinárodné sympózium : 30.-31. máj 2006, Žilina : zborník prednášok. (2. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita v EDIS, 2006. - ISBN 80-8070-550-X. - S. 153-161.
 • Operativní jízdní řád v železniční dopravě   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: EURNEX - Žel 2007 : "Metódy, opatrenia a technológie na dosiahnutie vyššej konkurencieschopnosti železničnej dopravy v Európe" = "Towards more competitive European rail system" : 15. medzinárodné sympózium : 30.-31. máj 2007, Žilina : zborník prednášok. (2. diel). - V Žiline: Žilinská univerzita v EDIS, 2007. - ISBN 978-80-8070-679-1. - S. 142-154. Poznámka: zborník vyšiel aj na CD ROM; ISBN 978-80-8070-684-5
 • Nové trendy v tvorbe cestovného poriadku na železnici   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: EURNEX - Žel 2008 : 16. medzinárodné sympózium : cesty k zvyšovaniu konkurencieschopnosti európskeho železničného systému : zborník prednášok 4.-5. jún 2008 Žilina, Slovenská republika, EÚ. - Žilina: Žilinská univerzita, 2008. - ISBN 978-80-8070-853-5. - S. 75-85. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM (ISBN 978-80-8070-861-0)
 • Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení - současnost a další vývoj   Šotek, Karel; Kršák, Emil; Bachratý, Hynek In: EURO - Žel 2009 : 17. medzinárodné sympózium "Zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho železničného systému" : 3.-4. jún 2009, Žilina, Slovenská republika, EÚ : zborník prednášok. - Žilina: Žilinská univerzita, 2009. - ISBN 978-80-554-0023-5. - S. 37-43. Poznámka: Zborník vyšiel aj na CD-ROM (ISBN 978-80-554-0035-8)

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Simulační model železniční dopravy v IS SENA   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Infotrans 2002 : mezinárodní konference informačních technologií v dopravě. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. - ISBN 80-7194-419-X. - S. 47.

BAA Odborné knižné práce vydané vzahraničných vydavateľstvách

BDE Odborné práce vnekarentovaných zahraničných časopisoch

 • Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě v České republice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Veselý, Petr In: Nová železniční technika : časopis pro technické otázky kolejové dopravy. - ISSN 1210-3942. - Roč. 14, č. 6 (2006), s. 7-10.
 • Jízdní řády, současnost a nové záměry v železniční dopravě v České republice   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Veselý, Petr In: Nová železniční technika : časopis pro technické otázky kolejové dopravy. - ISSN 1210-3942. - Roč. 14, č. 5 (2007), s. 21-26.
 • Graficko-technologická nadstavba elektronického zabezpečovacího zařízení   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 51, č. 6 (2009), s. 9-12.
 • Nové trendy v IS ZONA v prostředí železnice na Slovensku   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Doprava : ekonomicko - technická revue. - ISSN 0012-5520. - Roč. 52, č. 6 (2010), s. 5-9.

BEC Odborné práce v recenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Electronic traffic documentation and traffic control on track   Elektronická dopravná dokumentácia a riadenie dopravy na železničných tratiach Šotek, Karel; Kršák, Emil In: ITS Prague '09 [elektronický zdroj] : mezinárodní kongres o dopravní telematice : 30.3.-1.4.2009, Malostranský palác, Kongresové centrum Praha : sborník přednášek. - [Praha]: SDT a TECHNOLOGIES & PROSPERITY, 2009. - ISBN 978-80-87205-05-1. - [5] s. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika; Adobe Reader 7.0, Adobe Reader 9.0, MS Internet Explorer 6.0 a vyššia.

BED Odborné práce vrecenzovaných domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

 • Nové prvky v počítačovej tvorbe cestovných poriadkov v železničnej doprave   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek; Kršák, Emil In: Žel 2003 : železnice na prahu tretieho tisícročia "Na ceste k Európskej železnici". - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 2003. - ISBN 80-7135-062-1. - S. 134-141. Poznámka: REC

BEE Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch (konferenčných  aj nekonferenčných)

 • Deset let celosíťového provozu SENA-JŘ-VT na železnici v České republice   Šotek, Karel In: Infotrans 2007 : Pardubice, 25.-26. září 2007 : sborník příspěvků. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. - ISBN 978-80-7194-989-3. - S. 277-286.
 • Jízdní řády v železniční dopravě a uplatnění telematiky při jejich tvorbě a realizaci   Šotek, Karel; Bachratý, Hynek In: NavAge 2008 [elektronický zdroj] : 2. ročník mezinárodní konference o navigaci a lokalizaci pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství : 26.-28.3.2008, Kongresové centrum Praha : sborník přednášek. - Praha: Wirelesscom, 2008. - ISBN 978-80-87205-00-6. - 10 s. - Požiadavky na systém: MS Internet Explorer 6.0 a vyššie, Adobe Reader 8.0.