Mgr. Kristína Kovalčíková

PhD student
Office:A316
Phone:041/5134553