Ing. Miroslav Gábor, PhD.

Employee
Office:RA117
Phone:041/5134129


Publications

Nezaradené

 • SENA-JŘ-VT. Uživatelská příručka.   Bachratý, Hynek; Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján
 • Uplatnenie Desktop Publishing-u pri tvorbe cestovného poriadku   Gábor, Miroslav In: ŽEL '97 : Nová dopravná politika - moderné dopravné systémy. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1997. - ISBN 80-7135-050-8. - S. 191-196. Poznámka: REC
 • Markov policies for inventory control systems   Markova taktika tvorby zásobovacích regulačných systémov Bartl, Ondrej; Gábor, Miroslav In: Communications on the edge of the millenniums : 10th international scientific conference. 2nd section, Communication systems. - Žilina: University of Žilina, 1998. - ISBN 80-7100-517-7. - S. 77-80. Poznámka: REC
 • Uplatnenie Desktop Publishingu pri tvorbe knižného cestovného poriadku   Gábor, Miroslav; Ružbarský, Ján In: Žel '98 : železnice na prelome tretieho tisícročia.. - Žilina: Žilinský vzdelávací servis, 1998. - ISBN 80-7135-052-4. - S. 72-77. Poznámka: REC
 • Posúdenie súčasného stavu cestovných poriadkov   Gábor, Miroslav; Faith, Ján In: Riadenie a informatika v novom tisícročí - MI 2000. 1. diel : zborník referátov medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina: Žilinská univerzita, 2000. - ISBN 80-7100-757-9. - S. 223-227. Poznámka: REC

ADF Vedecké práce vdomácich nekarentovaných časopisoch

 • Proposal for the size of the fleet to provide winter road maintenance   Návrh veľkosti vozidlového parku pre zabezpečenie zimnej údržby ciest Gábor, Miroslav In: Communications : scientific letters of the University of Žilina. - ISSN 1335-4205. - Vol. 12, No. 3A (2010), s. 46-49.

AED Vedecké práce vdomácich recenzovaných vedeckých zborníkoch

 • Tvorba pomôcok grafikonu vlakovej dopravy v systéme ZONA   Gábor, Miroslav In: Veda 2006 [elektronický zdroj] : zborník vedeckých príspevkov. - V Žiline: Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, 2007. - ISBN 978-80-8070-663-0. - S. 305-310. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika.

AFB Publikované pozvané referáty na domácich vedeckých konferenciách

 • Praktické využitie elektronického podpisu na pôde univerzity   Kršák, Emil; Chochlík, Matúš; Janech, Ján; Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav; Valentíková, Eva In: Aplikácia čipovej karty ako multifunkčného preukazu v rezorte školstva, dopravy a kultúry : medzinárodná konferencia : 28.-29.04.2010, Tále. - [Bratislava: EMtest-SK, 2010]. - [21] s. [Spoluautori: Chochlík, Matúš ; Janech, Ján ; Bača, Tomáš ; Hrkút, Patrik ; Gábor, Miroslav ; Valentíková, Eva ]

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Tok a modifikácia dát pri tvorbe cestovných poriadkov a ďalších pomôcok GVD   Gábor, Miroslav
 • Modelovanie technologických procesov sieťovými grafmi   Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav In: Infotrans 2009 : Pardubice, 28. dubna 2009 : sborník příspěvků konference. - Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. - ISBN 978-80-7395-171-9. - S. 103-109.

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Výkon zimnej údržby ciest II. a III. triedy v pôsobnosti samosprávneho kraja   Valuch, Milan; Gábor, Miroslav; Trojanová, Mária; Pazúr, Peter In: Q-2009 Využívanie štrukturálnych fondov : 11. medzinárodná vedecká konferencia : 28.-29. apríl 2009, Žilina : zborník prednášok. - [Žilina]: Krupa print, [2009]. - ISBN 978-80-970139-0-5. - S. 220-225. [Spoluautori: Gábor, Miroslav ; Trojanová, Mária ; Pazúr, Peter ]

BFA Abstrakty odborných prác v zborníkoch zo zahraničných podujatí (konferencie...)

 • Využitie elektronického podpisu na vysokých školách   Implementation of digital signature at universities Sadloň, Ľubomír; Gábor, Miroslav; Hrkút, Patrik; Janech, Ján In: Informatika XXII/2009 [elektronický zdroj] : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference : Luhačovice, 19.-21.1.2009. - Brno: KONVOJ, spol. s.r.o., 2009. - ISBN 978-80-7302-152-8. - S. 94-95. - Požiadavky na systém: CD-ROM mechanika. [Spoluautori: Gábor, Miroslav ; Hrkút, Patrik ; Janech, Ján ]
 • Využitie elektronického podpisu na podporu výučby na VŠ   Application of digital signature in teaching process Hrkút, Patrik; Gábor, Miroslav In: Informatika XXIII/2010 : sborník abstraktů z mezinárodní odborné pedagogicky zaměřené konference. - Brno: Mendelova univerzita, 2010. - ISBN 978-80-7375-394-8. - S. 41-42.