Zoznam projektov

Číslo projektu:
2009120045-91-CLaO-2-10484
Systém ZONA a jeho samostatné moduly MET a GRADAS predstavujú komplexný rozsiahly systém riešiaci kompletnú problematiku prípravy, plánovania a tvorby grafikonu železničnej dopravy, ako aj tlače a...
Číslo projektu:
2009120045-91-CLaO-2-10484
Informačný systém GTN vyvíjaný na našom pracovisku predstavuje graficko-technologickú nadstavbu moderných typov zabezpečovacieho zariadenia. Jeho jadrom je kompaktný dátový, technologický, sieťový a...
Číslo projektu:
10/2007/FRI/R
V rámci spolupráce na vývoji aktuálnej verzie systému komplexného vybavenia cestujúcich (IKVC) je na pracovisku riešený ďalší priebežný vývoj nášho systému VIS pre vyhľadávanie optimálneho vlakového...
Číslo projektu:
11706/2007
V rámci projekt bolo pre Slovenskú poštu na mieru vytvorené softvérové dielo - Geografický informačný systém, ktorého súčasťou sú moduly riešiace rôzne optimalizačné, vyhľadávacie a prezentačné úlohy...